Kúpa ready made firmy bez dph

Chcete podnikať ihneď? Nechcete však strácať čas registráciou novej firmy? Máme pre Vás riešenie. Odkúpite od nás už HOTOVÚ firmu READY MADE (nie je platca dph). Vy len podpíšete dokumenty u notára a všetko ostatné zabezpečíme my.

0
Cena za ready made firmu nie je platca dph

Máte skôr záujem o ready made firmu platca DPH?

Kliknite na odkaz a dozviete sa viac

Slovenské firmy s.r.o. (nie je platca dph) na predaj!

Kúpa už hotovej firmy je rýchle riešenie, ako začať podnikať na Slovensku. V deň podpisu dokumentov sa Vy stávate konateľom firmy a môžete ihneď začať nakupovať tovar, podpisovať zmluvy, vystavovať faktúry. Vy už nemusíte prechádzať procesom zakladania slovenskej firmy s.r.o., vkladať základné imanie 5000€, my sme to už urobili pri založení firmy. Prepis trvá cca 5-7 pracovných dní, dovtedy môžete s firmou pracovať pod starým názvom.

papier na podpis zmluvy sro platca dph

Firma výlučne za účelom predaja

Predáme Vám našu novú vopred založenú slovenskú firmu tzv. „Ready-made firmu“, ktorá bola založená výlučne za účelom predaja, nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, má v plnej výške splatený základný kapitál, má 5-20 predmetov podnikania, je zapísaná do obchodného registra, má pridelené IČO, je registrovaná na daňovom úrade, má pridelené DIČ.

Už za pár dní podnikáte

Prevedieme v spoločnosti podľa Vašich pokynov príslušné zmeny: zmena obchodného mena, zmena konateľa, spoločníka, rozšírenie živností. Všetky zmeny v spoločnosti sú započítané v predajnej cene spoločnosti, cena sa nezvyšuje.
Vy sa stávate novým majiteľom spoločnosti, ako aj jej konateľom a môžete za ňu ihneď konať. Následný zápis zmien do obchodného registra má iba potvrdzujúci účinok. Zápis zmien do Obchodného registra trvá zvyčajne 3-5 pracovných dní.
V prípade záujmu treba podať žiadosť na daňovom úrade o pridelenie IČ DPH.

rychle založenie firmy sro

PÍSOMNE GARANTUJEME, ŽE NAŠA EXISTUJÚCA READY-MADE FIRMA URČENÁ NA PREDAJ NEMÁ ŽIADNE ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY, NIKDY NEVYKONÁVALA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ.

Za základnú ready-made firmu u nás zaplatíte:

499€

a táto suma je pre Vás finálna

Za ready made firmu s.r.o. (neplatca dph) u nás zaplatíte len:

499€

a táto suma sa už nenavyšuje

Podmienky predaja - potrebné od Vás:

Podmienky predaja potrebné od Vás:

vyber firmy na pockanie

1.) Výber spoločnosti a rezervácia

Po výbere spoločnosti ready-made potvrdíte jej záväznú rezerváciu a následne vyplníte objednávkový formulár. Dodáte nám údaje o novom konateľovi, spoločníkovi, prípadne nový názov firmy, rozšírenie predmetov činnosti a dohodneme si termín predaja ready made firmy. Následne Vám zašleme konečnú cenovú kalkuláciu podľa Vami vyplneného objednávkového formulára za objednané služby a následne dohodneme termín podpisu dokladov u notára.

2.) Predaj firmy

Nasleduje podpisovanie dokumentov pred slovenským notárom. Od momentu podpisu dokumentov sa stávate konateľom firmy a môžete v mene firmy podnikať. Doklady môžete podpísať aj mimo SR na Slovenskej ambasáde /na Slovenskom Konzuláte. Apostil nie je potrebný. U notára sú potrebné doklady totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) konateľa, spoločníka. Nie je nutná účasť všetkých konateľov aj spoločníkov, predaj spoločnosti vieme zabezpečiť aj na základe splnomocnenia.
Finálna platba za služby predaja firmy prebieha pri podpise dokumentov.

zmluva na prevod firmy
dokumenty k firme

3.) Dodanie dokumentov

Sloveský konateľ nemusí dokladať výpis z registra trestov. Zahraničný konateľ musí zabezpečiť register trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. Register trestov môžete poslať dodatočne, neskôr na našu e-mailovú adresu. Originál register trestov nie je podmienkou pre zápis zmien do obchodného registra. Ak bude spoločníkom právnická osoba, potrebný je aktuálny výpis z obchodného registra. Ak sa jedná o zahraničnú právnickú osobu, zabezpečíme jeho úradný preklad.

4.) Zabezpečenie sídla

Pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva, list vlastníctva.  Každá slovenská spoločnosť musí mať podľa zákona svoje sídlo. Ak vlastné sídlo zabezpečené nemáte, zabezpečíme Vám službu registračné sídlo spoločnosti, v rámci ktorej zabezpečujeme adresu sídla na účely zápisu do obchodného registra. Zákon neumožňuje zaregistrovať ako sídlo spoločnosti P.O.BOX, vyžaduje sa reálna adresa, na ktorú je možné zaslať úradné zásielky. 

virtualne sidlo

Podmienky predaja - My zabezpečíme:

Podmienky predaja MY ZABEZPEČÍME:

slečna zaklada ready made firmu
  • Zvolanie valného zhromaždenia, kde sa bývalí a noví členovia dohodnú na predaji firmy s.r.o.
  • Vypracovanie zmluvy o prevode obchodných podielov a všetkých ďalších potrebných dokumentov pre zápis zmien v Obchodnom registri.
  • V rámci zmien v spoločnosti je možné zmeniť okrem konateľa a spoločníka aj názov firmy, sídlo spoločnosti, rozšíriť predmety činností, či navýšiť základné imanie spoločnosti.
  • Zabezpečenie overenia podpisov na dokumentoch u slovenského notára.
  • Zaplatenie poplatku za zápis zmien do Obchodného registra.
  • Zabezpečenie zápisu zmien do Obchodného registra.
  • Nový výpis z Obchodného registra.
  • Zápis zmien na Daňovom úrade.
kratky čas predaja

Ako dlho trvá predaj hotovej vopred založenej firmy?

•Vybavovanie trvá len pár hodín, Vy sa zdržíte u notára cca 30 minút, kedy podpíšte všetky potrebné doklady. Za účelom predaja firmy je nutné vycestovať na Slovensko len jedenkrát. Zápis zmien v Obchodnom registri trvá 3-5 dní. Po zápise zmien v obchodnom registri získate nový výpis z Obchodného registra.

zmeny ikonka

Čo je možné meniť pri predaji firmy?

•názov firmy •sídlo firmy •konateľa a spoločníka •rozšíriť predmety činnosti. Zmena názvu firmy, zmena konateľa a spoločníka, rozšírenie predmetov činnosti (voľné predmety činnosti) sú započítané v cene.