Založenie s.r.o.

Ponúkame komplexné služby v oblasti zakladania a predaju ready made firiem.

0
Cena za založenie firmy s.r.o.

Slovenské firmy s.r.o. s IČ DPH na predaj!

Založenie slovenskej firmy trvá približne 2 týždne. Po založení slovenskej firmy je potrebné požiadať na daňovom úrade DIČ a v prípade záujmu IČ DPH.

V posledných rokoch daňový úrad sprísnil podmienky pridelenia IČ DPH.

K žiadosti na daňovom úrade treba doložiť Váš podnikateľský plán, ako aj Vašich budúcich partnerov na Slovensku, či doložiť zmluvy s partnermi. To však vôbec nezaručuje, že daňový úrad pridelí Vám a Vašej firme IČ DPH. Získanie ružovej karty trvá až 30 dní. Z tohoto dôvodu vysoko odporúčame našim klientom kúpu hotovej slovenskej firmy s IČ DPH.

Ak sa napriek tomu rozhodnete pre založenie slovenskej firmy, tu nájdete potrebné informácie k založeniu firmy a k priebehu založenia:

Podmienky založenia s.r.o.

notebook zalozenie
 • Ak je spoločníkom fyzická osoba, potrebné sú doklady totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) spoločníka.
 • Ak je spoločníkom zahraničná firma, potrebný je výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace a jeho úradný preklad do slovenského jazyka.
 • Register trestov konateľa (ak je zahraničná osoba) nie starší ako 3 mesiace, jeho úradný preklad do slovenského jazyka (úradný preklad je započítaný v cene založenia).
 • Aj 1 osoba môže založiť slovenskú s.r.o.
 • Voľba názvu firmy
 • Sídlo spoločnosti – zabezpečí naša firma.
 • Pobyt na Slovensku nie je potrebný pre občanov Európskej únie.
 • Základné imanie min. 5000 EUR nie je potrebné v hotovosti vložiť do banky.

Priebeh založenia s.r.o.

Naše služby:

 • Konzultácia, poradenstvo (osobne, telefonicky, alebo e-mailom)
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • Zabezpečenie sídla pre Vašu spoločnosť
 • Úradný preklad registra trestov
 • Úradne overené podpisy dokumentov pred notárom
 • Zabezpečenie živnostenských listov
 • Zápis do obchodného registra
 • Zabezpečenie výpisu z obchodného registra
podnikatelka zalozenie

Potrebné od Vás pri zakladaní s.r.o.

podpisovanie zalozenie sro
 1. Vyplniť objednávkový formulár. Na základe Vášho vyplneného objednávkového formulára Vám zašleme konečnú cenovú kalkuláciu za Vami objednané služby a dohodneme si termín podpisu dokladov u notára.
 2. Podpísať dokumenty pred slovenským notárom alebo môžete podpísať doklady aj v zahraničí na Slovenskej ambasáde alebo slovenskom konzuláte. Apostil nie je potrebný. U notára sú potrebné doklady totožnosti (občiansky preukaz, alebo pas) konateľa, spoločníka.
 3. Zaplatiť za služby, pri podpise dokumentov.
 4. Zahraniční klienti musia zabezpečiť register trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. Register trestov môžete poslať dodatočne neskôr na našu e-mailovú adresu. Originál register trestov nie je podmienkou pre zápis zmien do obchodného registra.
 5. Ak bude spoločníkom právnická osoba, je potrebný aktuálny výpis z obchodného registra. Ak sa jedná o zahraničnú právnickú osobu, zabezpečíme jeho úradný preklad.
 6. Pri zmene sídla spoločnosti je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva, či list vlastníctva
 7. Súhlas z Daňového úradu – zahraniční klienti nemusia doložiť.

Cena za založenie slovenskej firmy s.r.o. :

319€

a táto suma je pre Vás finálna

Za založenie slovenskej spločnosti s.r.o.:

319€

a táto suma sa už nenavyšuje

informacia

Po založení firmy:

• registrácia firmy na Daňovom úrade, zabezpečenie DIČ • otvorenie účtu • výber účtovníčky • žiadosť o IČ DPH

kratky čas predaja

Ako dlho trvá založenie slovenskej firmy?

Založenie slovenskej firmy trvá cca 2 týždne. Po založení firmy daňový úrad vydá registráciu DPH do 30 dní, avšak len v prípade, ak firma spĺňa podmienky pre jeho pridelenie.